Member Login
เลขบัตรประชุาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 
For Admin
 
 ดร.แววตา  ชลรัตน์
 ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ผู้บริหารโรงเรียน

 
ชื่อ-นามสกุล : ดร.แววตา  ชลรัตน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

: สาขาการบริหารการศึกษา 

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ /ผู้อำนวยการ /ผู้รับใบอนุญาติ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: 1 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน

โทรศัพท์ : 08-4628-2842, 09-9302-2013

e-mail

: tr.vt@hotmail.com

 

 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขุม มณีมาส
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

: สาขาการบริหารการศึกษา 

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้วไป

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: 1 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน

โทรศัพท์ : 08-4851-0911, 08-0397-792

e-mail

: sukhum0911@gmail.com

 

 
ชื่อ-นามสกุล : นายสกานต์ ผลประมูล
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต

: สาขาการบริหารการศึกษา 

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

: 1  พฤษภาคม  2557-ปัจจุบัน

โทรศัพท์ : 09-1942-2964, 09-1942-2969

e-mail

: sakan2012@gmail.com
 


 
 
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
  สถิติเดือนนี้ 155 คน 
 สถิติปีนี้ 2747 คน 
 สถิติทั้งหมด 2827 คน
เริ่มเมื่อ 2016-11-02